Espresso, ristretto, lungo

Quina és la diferència entre expresso, ristretto i lungo?

· 28/11/2021

Aquestes tres són variacions de la mateixa tècnica bàsica de preparació de cafè amb la màquina expresso. Les principals diferències es manifesten en el temps d'extracció i la quantitat d'aigua, com a conseqüència tenen diferències en el sabor i la concentració de cafeïna.

Què és l'expresso?

En l'article Què es l'expresso? ja et vam explicar,  que consisteix en aproximadament en 1.3oz d'un cafè concentrat amb un sabor intens.  L'extracció triga entre 20 i 30 segons depenent dels ajustos i calibratges de la màquina utilitzada.

La crema que es forma en la superfície de l'expresso, és sovint una de les parts buscades de l'expresso i una característica definitòria d'aquest.
 

Què és el ristretto?

El ristretto s'extreu d'una màquina d'expresso utilitzant el mateix procés que l'expresso però amb la diferència que és menys temps d'extracció, uns 15 segons i amb la meitat d'aigua, la qual cosa dóna un resultat d'expreso molt concentrat. La variació en l'aigua i el temps d'extracció crea tres diferències: 

  • Quantitat: atès que el ristretto es fa amb la meitat de l'aigua, el resultat és una quantitat més petita. Un expresso aproximadament és d'1oz i el ristretto 0,75oz.
  • Sabor: el ristretto en tenir menys temps d'extracció, produirà un sabor més concentrat.
  • Nivell de cafeïna: menys extracció significa menys cafeïna. Encara que en aquest cas la diferència tampoc és molt gran.

El Ristretto comparteix l'alta pressió de l'expresso, però en utilitzar menys quantitat d'aigua, significa una extracció més curta i en conseqüència la seva crema més prima.

Què és el Lungo?

Lungo és un altre mètode per a preparar cafè amb una màquina expresso. Es basa, novament, a canviar la quantitat d'aigua utilitzada en la recepta típica d'expresso, en aquest cas s'utilitza el doble de la quantitat normal d'aigua, 50ml d'aigua, per cada 7 grams de cafè. En utilitzar el doble d'aigua, s'extraurà més cafeïna i el temps d'extracció en aquest cas també serà major, de 30 a 40 segons.